voprosy-i-otvetyВоднева вода - це чиста питна вода, збагачена молекулярним воднем в терапевтичній концентрації  1,0 – 4,0 ppm. (PPM- parts per million, частинок водню у мільйоні молекул води)

Подібно до цього, наприклад, у газованих напоях міститься розчинений у воді вуглекислий газ (CO2), а в кисневих коктейлях - розчинений газ кисень (О2).

Наситити воду молекулярним воднем можна декількома способами: 

  1. Пряма сатурація (насичення газоподібним воднем, наприклад з балону);
  2. Електроліз води; 
  3. Хімічна реакція води з металами (зазвичай з магнієм) бо гідридами металів. 

Електроліз і сатурація є найбільш ефективними та безпечними технологіями, які забезпечують відсутність домішок та високу якість готової водневої води. 

Молекулярний водень H2 і вода Н2О - абсолютно різні речовини. До того ж, вони НЕ взаємодіють один з одним і НЕ перетворюються на перекис водню, гримучий газ або водневу бомбу. 

Вода - це носій, транспорт для водню, спосіб його потрапляння до організму - тканин, клітин та кліткових компонентів. Її використання - найлегший та найбезпечніший із усіх способів, що застосовуються. Можна дихати воднем, робити ін’єкції насиченим воднем фізрозчином, проте для цього необхідні спеціальні умови та обладнання, що можливо лише в умовах клініки. Отже, воднева вода - найзручніший спосіб насичення організму воднем.

Формула водневої води як була, так і залишається Н2О, а водень Н2 розчиняється у воді, як, наприклад, вуглекислий газ у газованому напої. Молекули водню розподіляються між молекулами води, проте їх формули під час цього не змінюються. Тому, спеціальної формули водневої води (як і будь-якої питної чи газованої води) не існує: Н2 + Н2О =  Н2 + Н2О.

Перекис водню до цього не має ніякого відношення, і пити його, звісно, не треба!

Водень, що входить до складу молекули води H2O, являє собою пов'язаний атом. Окрім води, атоми водню входять до складу всіх органічних (білки, жири, вуглеводи, спирти, вуглеводні тощо) і багатьох неорганічних речовин (кислоти, луги, солі тощо). 

Молекулярний водень, яким збагачують воду - це самостійна речовина. Вода, насичена воднем - найпростіший спосіб “доставити” водень до вашого організму. Основна мета водню у тілі - це боротьба з оксидантами, через які виникають суттєві проблеми із здоров’ям.

Наприклад, гідроксильний радикал (•OH, найнебезпечніший для організму) при реакції з воднем перетворюється у звичайну воду і більше не становить загрози людському тілу: 

2(•ОН) + H2 = 2H2O

Це і становить головний сенс вживання водневої води.

Вільні радикали (інша назва - активні форми кисню (АФК), або ж оксиданти, якщо ми кажемо про живі організми, у тому числі організм людини) - це активні частинки, що мають один або декілька неспарених електронів на зовнішньому рівні. 

Тож їм не вистачає електрона, і через це вони мають велику окислювальну силу. Завдяки електрону, якого не вистачає, вони можуть вступати в реакції із різноманітними органічними поєднаннями, з яких складаються клітини (у тому числі мембранними білками, ліпідами, ДНК тощо), віднімаючи у них електрон і, таким чином, змінюючи їх властивості, функції і руйнуючи ці речовини та саму клітину.  

Особливу агресивність та небезпеку для нашого організму має гідроксильний радикал  •OH (точка біля О означає неспарений електрон радикалу. Радикали не можна плутати з йонами, а радикальний механізм тотально відрізняється від йонного. Зверніть увагу, що гідроксильний радикал не має мінуса).

Не всі оксиданти шкідливі для нас, деякі необхідні для нормального обміну речовин. Отже, особливо цінною властивістю молекулярного водню є його СЕЛЕКТИВНІСТЬ - здатність вибірково взаємодіяти із найбільш небезпечними радикалами, не торкаючись корисних. При взаємодії водню з гідроксильним радикалом з’являється молекула води. Ланцюгова окислювальна радикальна реакція на цьому завершується. 

Інші відомі антиоксиданти (вітаміни С і Е, коензим Q, наприклад) такої селективності та здатності обривати ланцюгові реакції не мають. Це не дуже добре, адже приймання цих антиоксидантів у великих кількостях може призводити до побічних ефектів у вигляді порушення обміну речовин. До того ж, вони не можуть проникати до клітини через великий розмір молекули і діють  у міжклітинному просторі, а оксиданти виникають усередині клітин і там само відбувається їх руйнівна діяльність. Тож водень - це оптимальний антиоксидант завдяки своєму розміру, а також СЕЛЕКТИВНОСТІ відносно оксидантів.

Вільні радикали - це дуже активні, навіть агресивні, молекули, що мають неспарений електрон на зовнішньому рівні. Вони прагнуть приєднати електрон, якого їм не вистачає, вступаючи у реакції із багатьма речовинами, включаючи кліткові мембрани, жири, білки і навіть ДНК. Найбільш агресивним і токсичним для організму людини є гідроксил радикал ОН.

Тіло людини отримує енергію за рахунок особливих структур, що містяться абсолютно у всіх клітинах організму - мітохондріях. Саме вони відіграють роль енергетичного центру клітини. 

Основна функція - необхідне для людського тіла окислення органічних з'єднань та використання енергії, що звільняється під час їх розпаду, для генерації електричного потенціалу, синтезу АТФ та термогенеза.  

У результаті щоденних процесів життєдіяльності утворюються вільні радикали кисню і азоту, які ще називають активними формами та оксидантами. Вони утворюються як побічний продукт метаболізму у результаті негативного впливу оточення, води та їжі низької якості, електромагнітних випромінювань і радіації, а також стресу та шкідливих звичок.  Близько 4% кисню, яким ми дихаємо, перетворюється на вільні радикали.

Вільні радикали - це активні оксиданти, наприклад, гідроксил радикал ОН. Ці активні з’єднання здатні руйнувати клітини, тканини та органи людини. Пошкодження кліткових структур оксидантами отримало назву оксидативного стресу. Наслідки його не є дуже сприятливими для організму. 

Уявіть собі розрізане яблуко, яке потемніло бо його залишили на відкритому повітрі, або ж заржавілий цвях. Таким чином оксидативний стрес, що викликається вільними радикалами, у дійсності є тим самим, що й “іржа” на компонентах клітин. Вона викликає захворювання і старіння організму. 

Сьогодні у науковому оточенні визнано той факт, що саме оксидативний стрес є основною причиною старіння, порушення обміну речовин, підвищеної втомлюваності та супроводжує появу та загострення таких захворювань, як рак, діабет, артрит, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона тощо.

Перш за все відрізняються вони технологіями використання усім відомого процесу електролізу води. 

В іонізаторах використовується прямий електроліз - два або більше електродів розміщуються у воді, де вони створюють електролітичну реакцію у безпосередньо воді за допомогою електроенергії.  Під час такої реакції на електродах утворюються гази - водень і кисень, а також може утворюватися хлор. Окрім вмісту газів ця вода має негативний ОВП, тобто така вода може служити джерелом вільних електронів для організму. Варто відзначити, що іонізатори не можна використовувати у разі електролізу води, отриманої зворотним осмосом або дистильованої. 

 У водневих генераторах між електродами розміщений прошарок із твердого полімерного електроліту, що являє собою протонообмінну мембрану. У результаті застосування такої технології у воді розчиняється лише чистий водень. Розчинений водень надає воді не тільки негативний ОВП, але й надає воді антиоксидантних властивостей. Таку воду зазвичай називають водневою водою або збагаченою воднем.

Далеко не всі активні форми кисню шкідливі для організму. Деякі навіть необхідні для нормального обміну речовин. Наприклад, усім відомий перекис водню виконує також і важливу сигнальну функцію. Водень, на відміну від інших відомих антиоксидантів (наприклад, вітамін С і Е), Далеко не все активные формы кислорода вредны для организма. Некоторые даже необходимы для нормального обмена веществ. Например, всем известная перекись водорода выполняет в том числе важную сигнальную функцию. Водород, в отличие от других известных антиоксидантов (например, витаминов С и Е), володіє селективною властивістю і нейтралізує лише шкідливі для організму вільні радикали. 

УВАГА! Наполегливо не рекомендуємо Вам приймати перекис водню всередину. Перекис є сильним окислювачем, тож вживання перекису водню як “напою” може призвести до опіків слизової ротової порожнини та пошкодженню тканин організму.  

Організм намагається протистояти оксидантам за допомоги антиоксидантів, наприклад ферментів та вітамінів. Проте, їх вплив не завжди має високу ефективність. 

По-перше, молекули таких антиоксидантів занадто великі, аби проникату у клітину без перешкод.

По-друге, відновлюючи агресивні радикали, вони самі стають радикалами, запускаючи тим самим ланцюгову реакцію. Крім того, активність та продуктивність власних ендогенних антиоксидантів організму подавляються впливом оксидативного стресу.

Окислювально-відновлювальний потенціал або ж у англомовній літературі - REDOX (reduction–oxidation reaction) є важливою властивістю системи, у тому числі й внутрішнього середовища організму.

За позитивних значень ОВП речовина являє собою окислювач, за негативних - відновлювачем. Чим більше негативна величина ОВП, тим ефективніше речовина бореться з оксидантами.

ОВП внутрішнього середовища організму людина у нормі є негативним (від -100 до -200 мВ). ОВП водопровідної чи бутильованої води є позитивним (від +200 до +600 мВ). Питна вода із негативним ОВП зустрічається у природі лише у декількох місцях, серед яких, наприклад, трускавецьке джерело “Нафтуся” (-250 мВ). Коли вода із позитивним ОВП потрапляє до організму, вона віднімає електрони у клітин. У результаті вони піддаються оксилювальній руйнації. Для того, щоб засвоїти таку воду, організму потрібно затратити енергію. Якщо ж ОВП води близький до значення ОВП внутрішнього середовища, то така вода більш сумісна біологічно та краще засвоюється.

Якщо питна вода має більш негативний ОВП, аніж внутрішнє середовище організму, тоді вона підживлює його енергією та нейтралізує оксиданти. ОВП водневої води складає близько -500 мВ. Отже, воднева вода є безпечним та ефективним відновлювачем, антиоксидантом та джерелом енергії для організму.

Наші генератори водню с РЕМ мембраною сконструйовані таким чином, що рН вихідної та одержуваної води залишається незмінним. Електрохімічний процес розкладання води на молекулярний водень та молекулярний кисень не порушує рівноваги між водневими та гідроксильними йонами. Дійсно, під час електролітичної дисоціації води вона спочатку розкладається на йони, які пізніше адсорбуються на електродах та перетворюються на молекулярну форму.   

Процеси, що відбуваються при цьому, можна описати такими рівняннями (е - електрон):

Н2О = Н+ + ОН–

На катоді (негативно зарядженому електроді): 2Н+ + 2е = Н2

На аноді (позитивно зарядженому электроді): 2ОН– – 2е = О2 + 2Н+

Сумарне рівняння:

2Н+ + 2е + 2ОН– – 2е = Н2 + О2 + 2Н+

Або після скорочення:

2ОН– = Н2 + О2.

Кисень надходить у відпрацьовану воду (в резервуар відпрацьованої води), а водень закачується назад у воду. Таким чином, отримана збагачена воднем вода має той самий рН, що й вихідна вода.

Водень дійсно є найбільш енергомісткою молекулою за масою. Проте, коли газ розчиняється у воді, він стає не вибухонебезпечним, як, наприклад, і у випадку із змішуванням води і пороху. Навіть коли водень знаходиться у повітрі, він є вогненебезпечним лише за концентрації 4,6% за об’ємом, що не є проблемою якщо ми кажемо про збагачену воднем воду.

Молекула води має два атоми водню, що хімічно зв’язані з атомом кисню. Це відрізняється від молекули газоподібного водню (Н2), яка має лише два атома водню, зв’язані один з одним.

Наприклад: нам потрібен кисень (О2) щоб жити, так чому б нам просто не отримати кисень з питної води, Н2О? Кисень хімічно зв’язаний у молекулі води. Нам потрібен доступний кисневий газ (О2), який не зв’язаний з іншими атомами чи молекулами. Так само для того, щоб розчинений водневий газ (Н2) приносив нам користь, він має бути у незв’язаній формі и тому він є доступним для терапевтичного ефекту.

Ось чому вода не є вогне- та вибухонебезпечною. Хоча вона і містить водень, який легко займається, і кисень, необхідний для горіння, водень і кисень поєднані разом, утворюючи воду (Н2О). Таким чином вода не займається - фактично, Н2О - це це, що ми використовуємо для того, щоб загасити полум’я.

У водневій воді водень, який, як показано, має терапевтичні властивості, являє собою доступний розчинений водень у його двухатомній формі, що ми називаємо молекулярним воднем.

Вода має хімічну формулу Н2О, а пероксид водню має хімічну формулу Н2О2, яка у порівнянні містить додатковий атом кисню, а не водню. Справа у тому, що водень не зв’язується з молекулами води і не реагує з ними. Він просто розчиняється у воді. Він не створює ніяку нову молекулу, наприклад Н4О, яка у дійсності була б хімічно неможливою. Саме тому воднева вода і перекис водню - це зовсім різні речовини.

Водень - це найкращий антиоксидант!

▶ Тільки молекула водню, завдяки своєму маленькому розміру, здатна проникнути крізь стінки клітини та нейтралізувати вільні радикали, покращуючи швидкість природнього відновлення / регенерації клітин.

▶ Водень може проходити крізь гематоенцефалічний бар’єр, тобто проникати у клітини мозку, хоча й більшість антиоксидантів на це не здатні.

▶ Унікальна відмінність водню від інших антиоксидантів - це його селективність. Водень нейтралізує лише шкідливі вільні радикали - у першу чергу дуже агресивні активні форму кисню, не торкаючи при цьому радикали, що необхідні для людського організму.

▶ Водень допомагає покращити власну антиоксидантну систему захисту організму, приймаючи участь у синтезі глутатіона, каталази, СОД.

▶ Водень є необхідним для вироблення життєво важливої АТФ (Аденозинтрифосфорної кислоти), що відіграє дуже важливу роль у обміні енергії та речовин в організмах; перш за все це з'єднання зарекомендувало себе як універсальне джерело енергії для всіх біохімічних процесів, що відбуваються у живих системах.

Клінічними дослідженнями доведено, що воднева вода сприятливо впливає на організм і цілому, а також, протидіє розвиненню таких недуг, як хвороби Паркінсона та Альцгеймера, артрит, артроз, інфарт міокарду, церебральне пораження мозку, гострий панкреатит, виразковий коліт та інші. Завдяки регулярному споживанню водневої води у паціентів спостерігється пониження загального рівня і підвищення "гарного" холестерину.

Було доказано позитивний ефект під час боротьби із наслідками променевої та хіміотерапії. Приймання деяких антиоксидантів має протипоказання. Воднева вода протипоказань не має, як і побічних ефектів її вживання. За рахунок значного зменьшення оксилювального стресу у тканинах, водень бореться із метаболічним синдромом, тобто порушенням обміну речовин. Це посилює переробку жирів в організмі, що до того ж призводить до корекції фігури та нормалізації ваги! Відбувається сповільнення процесу старіння, оскільки головною причиною старіння якраз і є оксидативний стрес. Водень є найактивнішим провідником лікувальних засобів, вітамінів, макро та мікроелементів до клітин та тканин.

Наші клієнти, які п'ють водневу воду регулярно, у перші 1-2 місяці вже помічають такий ефект:
▶ Нормаліування тиску, позбавлення від головного болю.
▶ Позбавлення від хронічної втоми, підвищення рівня енергії, зменшення метеочутливості та проявів стресу. 
▶ Зміцнення імунітету. 
▶ Зменшення алергічних реакцій.
▶ Позбавлення від надлишкової ваги за умови збалансованого режиму харчування та способу життя.
▶ Покращення обміну речовин.
▶ Пониження болю під час інтенсивних фізичних навантажень. 
▶ Нормалізація сну. 

Воднева вода захищує ДНК від вільних радикалів. За умови стресу, чи то інтенсивне фізічне навантаження чи щоденні нервування на роботі, в організмі у великій кількості  з'являються активні форми кисню, які атакують ДНК. Під час цього процесу виділяється речовина - маркер окислювального процесу, рівень якого можна виміряти. Тести показали, що за умови вживання водневої води рівень окислювального стресу - і пошкодження ДНК відповідно - на 20% нижче.

Водень не має кольору й запаху. Отже й воднева вода не відрізняється за смаком від звичайної питної води. Проте, збагачена воднем вода має більш м'який смак, через це вона дуже схожа на приємну і ніжну джерельну воду.

На відміну від деяких антиоксидантів, воднева вода не має жодних протипоказань для застосування. Можна і навіть потрібно випивати 1-2 літри згідно до ваги людини на день.

Пийте водневу воду коли вам хочеться пити, проте дієтологи рекомендують випивати близько 30 мл води на 1 кг маси тіла на день. Тобто за умови ваги у 50 кг необхідно випивати не менше 1,5 л на день. Ця рекомендація дійсна й щодо водневої води. За наявністю активних тренувань норму вживання води потрібно збільшити. Для кращого ефекту пийте водневу воду на голодний шлунок, за 30 хвилин до і через 30 хвилин після прийому їжі.

Якщо ви бажаєте дотримуватися певного розкладу прийому водневої води, надаємо приблизний розклад на день:
▶ 7:30. Зневоднення починає відбуватись у людському тілі вже після однієї ночі, тому необхідно випити 250 мл водневої води, аби допомогти ниркам та печінці виконувати функцію детоксикації. 
▶ 9:00. Випийте склянку водневої води одразу, як прийдете на роботу. 
▶ 12:00. Це вже 3-я склянка води. Вона допоможе вам розслабитись та зняти напруження від роботи. 
▶ 14:00. Склянку водневої води через 30 хвилин після обіду покращує травлення. 
▶ 16:00. Склянка збагаченої воднем води компенсує втрачення води тілом і трохи освіжить ваші думки.
▶ 20:00. Випийте склянку води перед тим, як піти з офісу. 
▶ 21:30. Останню склянку водневої води випийте за півгодини-години до сну. 

Усього вийшло 7 склянок, тобто півтори-два літри. Легко ж, правда?

 

Воднева вода - це чиста питна вода, що збагачена воднем до терапевтичної концентрації (1,0 ppm - 4,0 ppm). Вона виступає в ролі провідника до організму людини водню, який на сьогодні є найбільш ефективним і безпечним антиоксидантом.

Детоксикаційні властивості водню базуються на его властивості нейтралізувати руйнівний вплив активної кисневої частинки гідроксил-радикалу на клітини печінки, підшлункової залози та нирок. Тому вживання водневої води ефективно допомагає зняти токсикоз будь-якого походження - від токсикозу під час вагітності до токсикозу через алкогольне сп'яніння.

 

Воднева вода чудово зарекомендувала себе у борьбі із надлишковою вагою.

Здатність водню відновлювати нормальну роботу клітин печінки та підшлункової залози призводить до зниження у крові рівня цукру і ліпопротеїнів малої густини, так званого "поганого" холестерину. Збагачена воднем вода нівелює вплив ОН-радикалів та блокує патологічне окислення та руйнацію здорових клітин організму. Завдяки цьому нормалізуються обмінні процеси у всіх клітинах, тканинах та органах, що і забезпечує відновлення нормального обміну речовин - запоруку боротьби із надлишковою вагою.

Завичай люди, що п'ють водневу воду, поступово втрачали надлишкову вагу протягом 1-2 років.  Отже, доведено, що воднева вода таки має властивість зменшувати вагу!

Ефективність косметологічних процедур із застосуванням водневої води доведена клінічними дослідженнями: воднева вода забезпечує гідратацію у 6 разів ефективніше за звичайну водопровідну воду. До того ж, оскільки вона є провідником (через малий розмір молекули водню), вона забезпечує доставку усіх корисних елементів косметичних засобів до глибоких шарів епідермісу.

Можна і навіть потрібно застосовувати водневу воду у всіх процедурах, де раніше використовувалась звичайна вода або інші розчинники: маски для волосся, шкіри, тіла.

▶ Завдяки активності водню корисні поживні речовини з масок ефективніше проникають до структури волосся і глибші шари епідермісу, що значно підвищує результативність процедур. 
▶ Окрім цього, зрошення шкіри методом пульверизації водневою водою сприяє зняттю подразнення і швидкому відновленню шкіри після інвазивних таких процедур, як пілінг, чистка, скрабування
▶ Також воднева вода підвищує ефективність таких процедур: електропорація, електрофорез, ультразвуковий фонофорез, обгортання, використання колагенових засобів.
▶ Застосування водневої води у ролі активатора колагенових, пластифікуючих масок, у складі обгортань, під час проведення масажу (рекомендовано випивати 250 мл водневої води до та після процедури): сприяє ефективному лімфодренажу, покращує мікроциркуляцію, обмін речовин, підвищенню рівня зволоженності шкіри, її еластичності та упругості, прискоренню процесів оновлення. 

Отже: рекомендовано використовувати водневу воду для зовнішнього застосування: вмивання, ополіскування волосся, добавляння до масок та будь-яких інших косметичних засобів на водній основі. 

Воднева вода - потужний антиоксидант, що зменшує окислювальний вплив молочної кислоти на мускулатуру. Молочна кислота, що виробляється у м'язах під час фізічного навантаження, викликає біль і знижує швидкість відновлення організму.

Якщо поєднувати вживання водневої води і активні заняття фітнесом, то вода буде сприяти збільшенню силових навантажень, зниженню виділення молочної кислоти в м'язових тканинах, підвищенню витривалості м'язів. Це допомагає уникнути перетренованості, появи мікротравм, прискорює відновлення організму. Повністю прибирає відчуття скутості м'язів і больовий синдром!

Не тільки можна, але й потрібно! Тоді водень буде виступати у ролі чудового провідника (через малий розмір молекули та велику її рухливість), тож забезпечить кращу доставку усіх лікувальних елементів безпосередньо до хворого органу.

Вже з перших 1-2 тижнів Ви можете помітити появу енергії, покращення працездатності, поліпшення самопочуття, травлення, відмінного сну, а також чдову гідратацію шкіри!
Але якщо ми говоримо про серйозне поліпшення здоров'я, то воно відбудеться тільки через декілька тижнів або навіть місяців, якщо ви будете регулярно пити достатньо водневої води, вести здоровий спосіб життя, таким чином зменшуючи оксидативний стрес, який є причиною більшості захворювань і передчасного старіння.

Так. Це ідеальна вода для використання з генератором водневої води за умови, що фільтр працює належним чином, і пристрій для збагачення води воднем має достатню ефективність.

Ми рекомендуємо вживати водневу воду в чистому вигляді, а також у складі різних фруктових коктейлів, смузі тощо. Можна також замочувати фрукти і овочі у водневій воді, адже наява молекулярного водню в кілька разів підвищує засвоюваність корисних компонентів і вітамінів.

Проте готування на водневій воді за умови її нагрівання, а тим більше кип'ятіння, не має сенсу: весь водень з неї випарується протягом декількох хвилин, тому що при підвищенні температури швидкість дифузії стрімко зростає. З цієї ж причини немає сенсу заварювати чай або каву на водневій воді. Але якщо у Вас під рукою не виявилося іншої води, крім водневої, ніякої шкоди від її кип'ятіння і кулінарної обробки, звичайно, не буде.

По-перше, хочемо нагадати Вам, що генератор водневої води - це не фільтр, він не очищає воду від забруднень.
Генератор водневої води - це прилад, який насичує очищену питну воду газоподібним молекулярним воднем.

По-друге, пити будь-яку неочищену воду (з-під крана або з бювету) категорично заборонено, тому що в такій воді знаходиться безліч  солей, бактерій, сполук хлору, іржі, бруду, хвороботворних організмів і навіть радіоактивних елементів. Тривале вживання таких елементів призводить до серйозних проблем із здоров'ям і збільшує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Якщо ви будете використовувати неочищену воду в генераторі водневої води, то вже через декілька тижнів електроди і мембрана покриються накипом, внутрішні деталі генератора (плата, гвинти) почнуть іржавіти, прилад перестане працювати.

Тому використовуйте тільки очищену питну воду - бутильовану воду, воду зворотного осмосу, або воду, очищену будь-яким іншим фільтром. Тоді генератор водневої води прослужить Вам не менше 5 років!

Тритан - це міцний, прозорий і термостійкий поліестер, еко-матеріал нового покоління, що не містить шкідливих речовин, таких як бісфенол А.

На сьогоднішній день, найбільші виробники генераторів водневої води у світі надають перевагу тритану. Цей еко-матеріал є "доброзичливим" до природи і організму людини, в цілому.

Колби з тритана здатні зберігати високу концентрацію газоподібного водню у воді протягом 2-3 годин.

Рекомендований час для зарядки акумулятора портативного генератора водневої води - 3-4 години.
Пам'ятайте, що не варто залишати водневий генератор у процесі зарядки на всю ніч - це може знизити термін експлуатації акумулятора.